Diensten & Producten

 

• Aangifte inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting die onder andere geheven wordt van particulieren in loondienst, particulieren met bijverdiensten, particulieren met veel aandelen (Directeur groot aandeelhouder) en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid.

 

• Aangifte loonheffing

Als u loonheffingen gaat inhouden, moet u zich (schriftelijk) aanmelden als werkgever bij de belastingdienst.

 

Aangifte omzetbelasting

Wanneer u omzet maakt, bent u als ondernemer bijna altijd verplicht uw klanten omzetbelasting in rekening te brengen. Omzetbelasting wordt ook wel BTW (Belasting Toegevoegde waarde) genoemd.  De belastingdienst bepaalt nu uw aanmelding als startende ondernemer of uw producten en diensten BTW-plichtig zijn en welk tarief van toepassing is. Als de belastingdienst bepaalt dat u BTW-plichtig bent, dan krijgt u een BTW-nummer, moet u BTW heffen op uw facturen en moet u een BTW Administratie bijhouden.

 

Aangifte successierechten

De fiscus heeft veel wettelijke taken uit te voeren, ongeacht uw persoonlijke trieste omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij een overlijden. Dus moet er veel geregeld worden betreffende belasting (successierechten) rondom een erfenis. Ongeveer vier maanden na het overlijden ontvangen de nabestaanden een aangiftebiljet. Zo niet, dan zijn de erfgenamen verplicht er zelf of via de executeur-testamentair een op te vragen bij het belastingkantoor voor overledenen. De aangifte moet binnen acht maanden na het overlijden de deur uit zijn.

 

Aangifte vennootschap

De vennootschapbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst ondernemingen, de vennootschappen. Er zijn verschillende partijen die de vennootschapbelasting moeten betalen. Sommige rechtspersonen zijn zonder meer belastingplichtig voor vennootschapbelasting. Het gaat hier om:

• Besloten vennootschappen(BV)

• Naamloze vennootschappen(NV)

• coöperaties

Er zijn ook uitzonderingen uiteraard. Belangrijkste is de organisatie van een evenement.

 

Verzorgen van financiële administratie

Een bedrijf kan alleen succesvol zijn, als duidelijk is welke producten en klanten een positieve bijdrage aan het resultaat leveren, waar geld vandaan komt en waar geld naartoe gaat. De basis voor deze kennis is de administratie van het bedrijf. Het administratiekantoor is verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de bedrijfsadministratie.  

 

Jaarverslag opmaken

Verreweg de meeste ondernemingen stellen een jaarrekening op voor een tweedelig doel. Ten eerste geeft het duidelijk en overzichtelijk de financiële gang van zaken weer over het afgelopen boekjaar en ten tweede dient financiële verantwoording te worden afgelegd aan de belastingdienst. De jaarrekening kan worden opgevraagd bij controle of boekenonderzoek door de belastingdienst, hierin staan namelijk de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening. Aangezien de winst de grondslag is voor de belastingheffing, is deze altijd het object van onderzoek door de fiscus.

 

Salarisadministratie

Maandelijks of wekelijks wordt de complete salarisadministratie gevoerd op basis van de door u aangeleverde wijzigingen. Binnen 2 werkdagen heeft u de salarisstroken, de loonheffingsaangifte voor de Belastingdienst en het boekingsverslag digitaal retour voor een tijdige verwerking.

 

Ondernemingsplan & advies opzetten onderneming

Het opstellen van een ondernemingsplan is het onderzoeken of een idee haalbaar is. U heeft een briljant idee, vindt u zelf. Maar vindt de bank dat ook? Vindt uw partner dat ook? En zijn er klanten die op uw product wachten? In een ondernemingsplan houdt u het idee tegen het ligt. Daarvoor moet u wel weten wat u ermee wilt. Wilt u ervan leven? Wilt u gewoon structureel wat bijverdien(extra begeleiding startende ondernemers). Bij Administratiekantoor Schuddebeurze krijgt u alle ondersteuning in het opzetten van uw onderneming. Wij denken en handelen graag met u mee!


Duitse administratie

Ook voor bedrijven met vestigingen in Duitsland verzorgen wij alle voorkomende administratiewerkzaamheden, inclusief Duits loonprogramma. Door onze jarenlange ervaringen in en voor Duitse bedrijven en met alle benodigde Duitse vergunningen, is Schuddebeurze B.V. ook uw administratieve partner en vraagbaak in Duitsland!


 Verzuim en Wet Verbetering Poortwachter (UWV)

Schuddebeurze BV is er niet alleen voor uw administratie! Ook op het gebied HR, verzuim en het UWV kunnen wij u adviseren en begeleiden om het verzuim zo klein mogelijk te houden en zorgen voor een goede begeleiding richting het UWV.  Wij kunnen dit voor u verzorgen, omdat wij een gediplomeerd arbeidsdeskundige in huis hebben. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.